За контакти

Офис София
Тел. 0897/­849 484
sofia@bginsulation.com

Офис Варна
ПЗ „Метро”, ет.4 , офис №1
Тел. 0893/­357 165
varna@bginsulation.com

пълна информация ...

По пътя!

2013-04-24

По пътя!

От самото създаване на БИК ние осъзнаваме колко важно е за правилното функциониране на една фирма да бъдат създадени, въведени и стриктно следвани, точни и ясни правила за изпълнение и управление на дейностите извършвани в нея. Получения преди дни сертификат за контрол на качеството ISO 9001 е логично и закономерно следствие на избрания от нас път, да бъдем най-добри в това което правим, и надяваме се още една причина за вас да ни имате доверие.

БИК