За контакти

Офис София
Тел. 0897/­849 484
sofia@bginsulation.com

Офис Варна
ПЗ „Метро”, ет.4 , офис №1
Тел. 0893/­357 165
varna@bginsulation.com

пълна информация ...

Продължаваме напред и нагоре!

2013-12-28

Продължаваме напред и нагоре!

В края на 2013г. ,Българска изолационна компания сключи договор за внедряване на ERP система -iNTERWARE .
Системи за единно планиране на ресурсите на предприятието ERP системите  , за момента, се считат за най-високия клас програмно осигуряване. В България подобен род системи ползват 5-15% от фирмите.

Въпреки, че повечето фирми мислят как да свият разходите си по време на криза, Ние  не се страхуваме от инвестиции . Те биха донесли само активи, които да работят за успеха на нашата компания , нейните партньори и клиенти.

ERP системите са един от инструментите, които могат да помогнат на фирмата да се развива по-добре и по-успешно в една трудна икономическа среда. Те  дават предимство пред конкуренцията, снижават разходите и най-важното – показват реална, единна визия на всички аспекти на предприятието.Ние смятаме ,че   всяка компанията, използваща ERP, оптимизира бизнес процесите си, става по-гъвкава, адаптивна и готова  да посрещне предизвикателствата на съвременния бизнес.