За контакти

Офис София
Тел. 0897/­849 484
sofia@bginsulation.com

Офис Варна
ПЗ „Метро”, ет.4 , офис №1
Тел. 0893/­357 165
varna@bginsulation.com

пълна информация ...

ALCHIMICA

Седалище: Greece

Предмет на дейност: търговия, внос и износ на химически продукти за строителната индустрия. Авангардни строителни материали и технологии.

Решения за строителството.

 

Области на приложение:

 • Грундове – грундиране

 • Защитни покрития

 • Антикорозионна защита

 • Бои, лакове

 • Хидроизолация – хигрофобизация

 • Фуги – запълване, запечатване, херметизиране

 • Строителни лепила

 • Системи за анкериране

 • Системи за инжектиране на бетони

 • Възстановяване – саниране на бетони

 • Добавки за бетон и циментови разтвори

Предлагани продукти

Hyperdesmo D

HYPERDESMO D е полиуретаново защитно-антикорозионно покритие. Тойе еднокомпонентен течен материал на основата на еластични полиуретанови смоли. ПРИЛОЖЕНИЕ: За защита и предпазване от корозия на бетон, мозайка,...
научи повече

Hyperlatex

HYPERLATEX е добавка за подобряванекачествата на циментно-пясъчни разтвори. Тойе концентрирана полиакрилатна дисперсия. ПРИЛОЖЕНИЕ: За подобряване на физико-механичните свойства на строителни разтвори и бетони...
научи повече

Hyperflux

HYPERFLUX е добавка за бетон и строителни разтвори. Тойе хиперпластификатор с широк спектър на действие. ПРИЛОЖЕНИЕ: За направа на високоякостни бетони при гъсто армирани елементи - фундаменти, колони, греди, ...
научи повече

Hyperfloor 2K

HYPERFLOOR 2K е саморазливно полиуретаново покритие за индустриални подове. Тойе двукомпонентен материал на основата на чисти полиуретанови смоли. ПРИЛОЖЕНИЕ: Използва се за направа на индустриални подове и за...
научи повече

Hyperfloor 1K

HYPERFLOOR 1K еполиуретаново защитно покритие за промишлени и индустриални подове.Той е еднокомпонентен течен материал на основата наеластични полиуретанови смоли. Полимеризира от влагата като образува много тв...
научи повече

Hyperdesmo AD-Y

HYPERDESMO AD-Y е полиуретаново защитно-антикорозионно покритие. Той е еднокомпонентен течен материал на основата на еластични алифатни полиуретанови смоли и UV филтри. ПРИЛОЖЕНИЕ: За защита и предпазване от к...
научи повече

Hyperseal 30A

HYPERSEAL 30A е универсален полиуретанов пълнител за уплътняване и запечатване на фуги. Тойе еднокомпонентен пастообразенматериал на полиуретанова основа. ПРИЛОЖЕНИЕ: За запълванена дилатационни, температурно-...
научи повече

Hyperseal 50FC

HYPERSEAL 50FC е универсален полиуретанов пълнител за запълване, запечатване и лепене. Тойе еднокомпонентен пастообразен материал на полиуретанова основа. ПРИЛОЖЕНИЕ: За запълване на температурно-съсъхвателни ...
научи повече

Hyperseal 2K-F

HYPERSEAL 2K-F е полиуретанов пълнител за уплътняване и запечатване на фуги. Тойе двукомпонентен течен материал на полиуретанова основа. ПРИЛОЖЕНИЕ: За запълване на хоризонтални конструктивни и дилатационни фу...
научи повече

Hyperdesmo LV

HYPERDESMO LV е полиуретанова течна мембрана за хидроизолация и защита от корозия. Тойе еднокомпонентен течен, нисковискозен материал на основата на чисти еластични водоотблъскващи полиуретанови смоли. ПРИЛОЖЕ...
научи повече

Hyperdesmo PB 2K

HYPERDESMOPB 2K е полиуретанова-битумна течна мембрана за хидроизолация и защита от корозия. Тойе двукомпонентен течен материал на база чисти еластомерни хидрофобни полиуретанови смоли, смесени с чист битум. П...
научи повече

Hyperdesmo 2KW

HYPERDESMO 2KW е полиуретанова течна мембрана за хидроизолация и защита от корозия. Тойе двукомпонентен течен материал на основата на висококачествени еластични полиуретанови смоли. ПРИЛОЖЕНИЕ: За хидроизолаци...
научи повече

Epoxy Resin 21C

EPOXY RESIN 21C е епоксидна система за индустриални подове и защита от корозия. Тойе двукомпонентна, нисковискозна, чиста, без пълнители и оцветители епоксидна система. ПРИЛОЖЕНИЕ: EPOXY RESIN 21C се използва ...
научи повече

Hyperdesmo

HYPERDESMO е полиуретанова течна мембрана за хидроизолация и защита от корозия. Тойе еднокомпонентен течен материал на основата на чисти еластични водоотблъскващи полиуретанови смоли. ПРИЛОЖЕНИЕ: За хидроизола...
научи повече

Hyperseal 15LM

HYPERSEAL 15LM е полиуретанов пълнител за уплътняване и запечатване на фуги. Тойе еднокомпонентен пастообразен материал на полиуретанова основа. ПРИЛОЖЕНИЕ: За запълване на конструктивни и дилатационни фуги на...
научи повече

Primer Aquadur

Primer Aquadur е запечатващ и свързващ грунд. Тойе течна двукомпонентна водоразредима епоксидна система. ПРИЛОЖЕНИЕ: За бетон, полимермодифицирани циментови замазки и покрития, мозайка, керамика, гланцирани ил...
научи повече

Primer Universal

Prmer Universal е проникващ, запечатващ и свързващ грунд. Тойе двукомпонентен течен материал на база полиуретанови смоли. ПРИЛОЖЕНИЕ: За бетон, полимермодифицирани замазки и покрития, метал и други строителни ...
научи повече

Primer HC

Primer HC е проникващ, запечатващ и свързващ гунд. Тойе трикомпонентен течен материал на база полиуретанови смоли с неорганични пълнители. ПРИЛОЖЕНИЕ: За бетон, мозайка, полимермодифицирани циментови замазки и...
научи повече

Primer ER21C

Primer ER21C е проникващ, запечатващ и свързаващ грунд. Тойе двукомпонентен течен нисковискозен епоксиден материал. ПРИЛОЖЕНИЕ: За бетон, мозайка, полимермодифицирани замазки и покрития, метал, дърво и други с...
научи повече

Primer AL

Primer AL е запечатващ и свързващ грунд. Той едвукомпонентен материал - полиакрилатна дисперсия с неорганичнипълнители. ПРИЛОЖЕНИЕ: За бетон, полимермодифицирани циментови замазки и покрития, за сухи и влажни ...
научи повече
страници:  « | 1 | 2 |  »
предишен | следващ