За контакти

Офис София
Тел. 0897/­849 484
sofia@bginsulation.com

Офис Варна
ПЗ „Метро”, ет.4 , офис №1
Тел. 0893/­357 165
varna@bginsulation.com

пълна информация ...

ESHA XELLAS

Седалище: Greece

Името ЕСХА произхожда от първите букви на имената на Смит и Холандер, които са основали компанията през 1927 година.

Притежавайки собствена рафинерия в Амстердам, заводи в Гърция, Амстердам и Германия, танкери за нефт и съвременен Център за изследване и развитие, ЕСХА произвежда и търгува с широка гама продукти за пътно строителство, хидроизолация и топлоизолация.

ЕСХА, като лидер на Европейския пазар има производство и търговско присъствие в Холандия, Белгия, Дания, Германия, Норвегия, Португалия, Великобритания, Гърция и България. Продуктите с марката ЕСХА се предлагат в няколко други страни, включително Швеция, Финландия, Балтийските държави, Полша, Република Чехия, Испания, Южна Азия, САЩ и Канада. Също като проиводител и продавач на пътностроителни, хидроизолационни и топлоизолационни продукти, ЕСХА има договорни отношения с компании в Холандия, Германия, Норвегия и Австралия.

ЕСХА е международна компания, специализирана в производство, обработка и консултации относно продуктите за полагане и защита на асфалта в пътното строителство и хидроизолациите на покриви.

Предлагани продукти

Битумна хидроизолация: Esha Universal

Рядко се създава нов продукт, получил толкова много внимание, дори преди да е излязъл на пазара, какъвто е Esha Universal. Той е специлано създаден в отговор на нарастващите изисквания за продукти, които спома...
научи повече

Битумна хидроизолация: EshaDien

ОБЩО ОПИСАНИЕ: Еластомерната битумна хидроизолационна мебрана EshaDien се произвежда от специален тип битум, модифициран с термопластични еластомерни материали (SBS). Модификацията на битума със SBS ни дава еди...
научи повече

Битумна хидроизолация:EshaDuro

ОБЩО ОПИСАНИЕ: Пластомерната битумна хидроизолационна мембрана EshaDuro се произвежда от специален тип битум и подбрани полимерни материали на основата на атактен полипропилен (APP). Този специален състав дава ...
научи повече

Битумна хидроизолация:EshaGum

ОБЩО ОПИСАНИЕ: Пластомерната битумна хидроизолационна мембрана EshaGum се произвежда от специален тип битум и подбрани полимерни материали наосновата на атактен полипропилен (APP). Този специаленсъстав дава на ...
научи повече

Битумна хидроизолация:EshaProof

ОБЩО ОПИСАНИЕ: Пластомерната битумна хидроизолационна мембрана EshaProof се произвежда от специален тип битум и подбрани полимерни материали на основата на атактен полипропилен (АРР). Този специален състав дава...
научи повече

Битумна хидроизолация: EshaRoof

ОБЩО ОПИСАНИЕ: Битумната подкеремидена мембрана EshaRoof е специално конструирана за хидроизолация на керемидени покриви. Внимателно подбраните характеристики в съчетание с високото качество на производство пра...
научи повече

EshaCoat 6S

ОБЩО ОПИСАНИЕ: EshaCoat 6S е високофункционална еластична битмна хидроизолационна емулсия за хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности на повече строителни материали и по- специално бетонни елемент...
научи повече

EshaFast

EshaFast е битумен хидроизолационен грунд (лак) за антикорозионна защита на метални повърхности и за грундиране на бетонови повърхности преди полагане на битумен хидроизолационен материал. EshaFast осигурява дъ...
научи повече

EshaSealer №164

EshaSealer №164 е еластомерен, горещо полагаш се, битумен мастик. Осигурява постоянно еластичен фугиращ продукт с допустимо движение на фугата над 20%. EshaSealer №164 силно прилепва както към порьозни, така и ...
научи повече