Продукти

Битумна хидроизолация за еднослойно полагане

Vedaproof F

VEDAPROOF F еднослойна покривна изолация с механично закрепване Продуктът:VEDAPROOF F е висококачествена SBS-модифицирана мембрана, предназначена за еднослойно покривно покритие с характеристики далеч над изискванията на DIN 52 123. Произ...
научи повече

Vedapoint O

VEDAPOINT®O е една еластомер-битумна мембрана съобразена с техническите параметри на DIN EN 13707 и DIN V 20000 с много над изискваните норми.Тя е подходяща за еднослойно саниране на покриви с обхващащи 50% от долната й повърхност самоз...
научи повече

Syntan TOP 5,2

1. Търговско наименование на продукта: Горен битумен слой EXTRA WENTYLACJA TOP 5,2SZYBKI SYNTAN SBS2. Съгласувана техническа спесификация: PN-EN 13707:2006 +PN-EN13707:2006/A1:2007 IDT.EN 13707:2004 + EN 13707:2004/A1:2006 Гъвкави мембрани ...
научи повече

Arco RFC

ARCO RFC хидроизолационни мембрани за реновиране Техническа информация ·ARCO RFC са модифицирани полимер-битумни мембрани, съставени отдестилиран битум със специални полимери, които осигуряват лесна лепимости висока адхезия. Армиро...
научи повече