Продукти

Битумна хидроизолация за еднослойно полагане

Syntan TOP 5,2

1. Търговско наименование на продукта: Горен битумен слой EXTRA WENTYLACJA TOP 5,2SZYBKI SYNTAN SBS2. Съгласувана техническа спесификация: PN-EN 13707:2006 +PN-EN13707:2006/A1:2007 IDT.EN 13707:2004 + EN 13707:2004/A1:2006 Гъвкави мембрани ...
научи повече