Продукти

APP битумна хидроизолация

Битумна хидроизолация:EshaProof

ОБЩО ОПИСАНИЕ: Пластомерната битумна хидроизолационна мембрана EshaProof се произвежда от специален тип битум и подбрани полимерни материали на основата на атактен полипропилен (АРР). Този специален състав дава на хидроизолационната мембран...
научи повече

Битумна хидроизолация:EshaGum

ОБЩО ОПИСАНИЕ: Пластомерната битумна хидроизолационна мембрана EshaGum се произвежда от специален тип битум и подбрани полимерни материали наосновата на атактен полипропилен (APP). Този специаленсъстав дава на хидроизолационната мембрана Es...
научи повече

Битумна хидроизолация:EshaDuro

ОБЩО ОПИСАНИЕ: Пластомерната битумна хидроизолационна мембрана EshaDuro се произвежда от специален тип битум и подбрани полимерни материали на основата на атактен полипропилен (APP). Този специален състав дава на хидроизолационната мембрана...
научи повече