Продукти

SBS битумна хидроизолация

Хидроизолация Icopal PА Top 40 SBS

Търговско наименование на продукта: Горен битумен слой Icopal PA Top 40 Speed Profile SBS2. Tехническа спесификация: PN-EN 13707+A2:2009 IDT. EN 13707:2004+A2:2009 Гъвкави мембрани за хидроизолация Армирани битумни мембрани за хидроизолац...
научи повече

Хидроизолация Icopal P Base 30 SBS

Търговско наименование на продукта: Подложен битумен слой Icopal P Base 30 Speed Profile SBS2. Tехническа спесификация: PN-EN 13707+A2:2009 IDT. EN 13707:2004+A2:2009 Гъвкави мембрани за хидроизолация Армирани битумни мембрани за хидроизол...
научи повече