Продукти

SBS битумна хидроизолация

Битумна хидроизолация: EshaDien

ОБЩО ОПИСАНИЕ: Еластомерната битумна хидроизолационна мебрана EshaDien се произвежда от специален тип битум, модифициран с термопластични еластомерни материали (SBS). Модификацията на битума със SBS ни дава един нов материал с повишена елас...
научи повече

Битумна хидроизолация: Esha Universal

Рядко се създава нов продукт, получил толкова много внимание, дори преди да е излязъл на пазара, какъвто е Esha Universal. Той е специлано създаден в отговор на нарастващите изисквания за продукти, които спомагат за понижаването на разхода...
научи повече