Продукти

Fibertex (Дания)

Гeотекстил

Геотекстилите са широко използвани в строителството продукти, като най- често срещаните работи са изпълнение на пътни съоражения, хирдротехническо строителство, изпълнение на системи за дренаж и филтрация, строителство на сметища, земни раб...
научи повече