Продукти

Битумна мазана хидроизолация

Water renovator

Модифицирано гумено-битумно покритие на водна основа Без разтворители, безопасно за приложение в закрити помещения, без опасни изпарения (неразатворимо във въглеводороди) Пастообразна смес за приложение върху груби повърхности Не се ст...
научи повече