Продукти

Полиуретанова хидроизолация

Hyperdesmo

HYPERDESMO е полиуретанова течна мембрана за хидроизолация и защита от корозия. Тойе еднокомпонентен течен материал на основата на чисти еластични водоотблъскващи полиуретанови смоли. ПРИЛОЖЕНИЕ: За хидроизолация и защита от корозия на сло...
научи повече

Hyperdesmo LV

HYPERDESMO LV е полиуретанова течна мембрана за хидроизолация и защита от корозия. Тойе еднокомпонентен течен, нисковискозен материал на основата на чисти еластични водоотблъскващи полиуретанови смоли. ПРИЛОЖЕНИЕ: За хидроизолация и защита...
научи повече

Hyperdesmo PB 2K

HYPERDESMOPB 2K е полиуретанова-битумна течна мембрана за хидроизолация и защита от корозия. Тойе двукомпонентен течен материал на база чисти еластомерни хидрофобни полиуретанови смоли, смесени с чист битум. ПРИЛОЖЕНИЕ: За хидроизолация и ...
научи повече

Hyperdesmo 2KW

HYPERDESMO 2KW е полиуретанова течна мембрана за хидроизолация и защита от корозия. Тойе двукомпонентен течен материал на основата на висококачествени еластични полиуретанови смоли. ПРИЛОЖЕНИЕ: За хидроизолация и защита от корозия на сложн...
научи повече

Hyperdesmo D

HYPERDESMO D е полиуретаново защитно-антикорозионно покритие. Тойе еднокомпонентен течен материал на основата на еластични полиуретанови смоли. ПРИЛОЖЕНИЕ: За защита и предпазване от корозия на бетон, мозайка, полимермодифицирани циментови...
научи повече

Hyperfloor 2K

HYPERFLOOR 2K е саморазливно полиуретаново покритие за индустриални подове. Тойе двукомпонентен материал на основата на чисти полиуретанови смоли. ПРИЛОЖЕНИЕ: Използва се за направа на индустриални подове и защитни покрития в хранително-вк...
научи повече

Hyperfloor 1K

HYPERFLOOR 1K еполиуретаново защитно покритие за промишлени и индустриални подове.Той е еднокомпонентен течен материал на основата наеластични полиуретанови смоли. Полимеризира от влагата като образува много твърдо и същевременно еласатично...
научи повече

Hyperdesmo AD-Y

HYPERDESMO AD-Y е полиуретаново защитно-антикорозионно покритие. Той е еднокомпонентен течен материал на основата на еластични алифатни полиуретанови смоли и UV филтри. ПРИЛОЖЕНИЕ: За защита и предпазване от корозия на метал, бетон, камък,...
научи повече