Продукти

PVC хидроизолация

Monarplan FM 1.5 mm

Еднопластова PVC-P покривна мембрана за механичен монтаж. Отговарящ на изискванията на европейски стандарт EN 13956 и Технически одобрение: KOMO-attest CTG 009. FPC сертифициран според EN 13956, номер на удостоверението DK-034, от нотифици...
научи повече