За контакти

Офис София
Тел. 0897/­849 484
sofia@bginsulation.com

Офис Варна
ПЗ „Метро”, ет.4 , офис №1
Тел. 0893/­357 165
varna@bginsulation.com

пълна информация ...

Хидроизолация фундамент

Ивичен фундамент Arco

Ивичен фундамент Arco

Производител: ARCO
  В областта на подземната изолация, компромисите струват скъпо, а често са и непоправими. Битумните хидроизолации за фундаменти защитават носещата конструкция от дъждовни и подпочвени води и осигуряват безпроблемно функциониране на подземните етажи. Те встъпват ...
Фундаментна плоча ARCO

Фундаментна плоча ARCO

Производител: ARCO
В областта на подземната изолация, компромисите струват скъпо, а често са и непоправими.Битумните  хидроизолации за фундаменти  използвани от "Българска изолационна компания" защитават носещата конструкция от дъждовни и подпочвени води и осигуряват безпроблемно функциониране на подземните етажи. Те встъпват в ролята ...
Фундаментна плоча VEDAG

Фундаментна плоча VEDAG

Производител: VEDAG GmbH
В областта на подземната изолация, компромисите струват скъпо, а често са и непоправими. Хидроизолациите VEDAG за фундаменти защитават носещата конструкция от дъждовни и подпочвени води и осигуряват безпроблемно функциониране на подземните етажи. Те встъпват в ролята ...
Подземна PVC  хидроизолация SIKA

Подземна PVC хидроизолация SIKA

Производител: SIKA
Sikaplan® WP 11xx / WT 12xx, типът и дебелината са в зависимост от местните норми за проектиране и механичното натоварване, предвидено по време на строителството и при експлоатацията Защитен слой, съобразен с вида материал за обратен насип (почва, чакъл и ...