За контакти

Офис София
Тел. 0897/­849 484
sofia@bginsulation.com

Офис Варна
ПЗ „Метро”, ет.4 , офис №1
Тел. 0893/­357 165
varna@bginsulation.com

пълна информация ...

Еднослойна хидроизолация за реновиране - Vedag

Производител: VEDAG GmbH

 

3.VEDAPOINT® O - Самозалепваща битумна хидроизолация завършващ слой

2.Битумен грунд

1.Стар съществуващ покрив

 

  • Пародренаж и хидроизолация в едно
  • Надеждно отвеждане на влагата от стария покрив
  • Сигурен контакт към основата в точно дефинирана площ – 50%

 

VEDAPOINT®O е една  еластомер-битумна мембрана съобразена с техническите параметри  на DIN EN 13707 и  DIN V 20000 с много над изискваните норми.Тя е подходяща за еднослойно саниране на покриви с обхващащи 50% от долната й повърхност самозалепващи еластомерно-битумни точки.

Съдържание на продукта:

Горна страна- синьозелен шифер, надлъжна ивица без посипка
Покривен слой - ТОП еластомерен битум
Основа- полиестерен воал 250 g/m² с усилващи стъклени нишки
Долна страна- самозалепващи еластомер-битумни точки (диаметър 10 см), междинните пространства са опесъчени, отстраняващо се фолио.Надлъжни ивици.

   Предимства на продукта:

•    Свойства на клас Е1 според DIN 18531-2 и DIN V 20000-201
•    Запазване на размерите без свиване и удължаване Увеличаване устойчивостта на стареене в сравнение с установените стандартни продукти.
•    Висока способност за премостване на пукнатини
•    Трайна еластичност
•    Дефинирани зони за изравняване на парното налягане чрез самозалепващите точки от долната страна.
•    Рационално полагане с термично активиране по метода на студено самозалепване.
•    Сигурна снадка чрез заварявяне
•    Системата покрива изискванията по европейските норми за   повишени условия  на пожарозащита  и класификация Вroof(t1) без допълнителен противопожарен слой.
 
Области на приложение:

VEDAPOINT®О съобразен с изискванията на DIN 18531- 4(издание от ноември 2005) се прилага като санираща мембрана за еднослойно ремонтиране на битумно съвместими стари изолации в категория К1 при наклон на покрив ≥ 2%.