За контакти

Офис София
Тел. 0897/­849 484
sofia@bginsulation.com

Офис Варна
ПЗ „Метро”, ет.4 , офис №1
Тел. 0893/­357 165
varna@bginsulation.com

пълна информация ...

Електрически димоотводен ( противодимен ) купол

Производител: AWAK

Основният елемент на електрическата система AWAK за димоотвеждане е устройство за автоматично управление, захранвано с 230 V променлив ток ( снабдено със захранващ блок 24V прав ток), на което се подава сигнал за авария в момента на пожара. Когато устройството приеме този сигнал, той задейства електрически изпълнителен механизъм 24V прав ток, който отваря противопожарния отдушник. Всяко устройство за управление е снабдено с аварийно захранване от акумулатор, за да може системата да действа при спиране на тока. Електро инсталацията се състои от кабели от подходящ противожарен клас. Електрическата противопожарна вентилационна система може да се задейства автоматично или ръчно.ата. е нужна по-голяма ширина)