За контакти

Офис София
Тел. 0897/­849 484
sofia@bginsulation.com

Офис Варна
ПЗ „Метро”, ет.4 , офис №1
Тел. 0893/­357 165
varna@bginsulation.com

пълна информация ...

Подземна PVC хидроизолация SIKA

Производител: SIKA

Sikaplan® WP 11xx / WT 12xx, типът и дебелината са в зависимост от местните норми за проектиране и механичното натоварване, предвидено по време на строителството и при експлоатацията

Защитен слой, съобразен с вида материал за обратен насип (почва, чакъл и т.н.). Обратният насип се полага и уплътнява на слоеве

Заваръчен шев между Sika® Waterbar – водоспиращи ленти и синтетичната мембрана – първа фаза на полагане

Заваръчен шев 

Стоманобетон

Водоспираща лента Sika® Waterbar Typ AR PVC/ или Waterstop MP AF (PE)

Хидроизолиране на партера или сутерена със Sikaplan® WP 11xx/WT 12xx, типът и дебелината са в зависимост от местните норми за проектиране и механичното натоварване, предвидено по време на строителството и при експлоатацията

Защитен и разделителен слой: a) слой синтетично руло от PE (полиетилен), например S Felt GK 400 или b) Sikaplan® WP/WT защитно покритие -xxHE с щампован гръб, с дебелина в зависимост от механичното натоварване по време на строителство

Защитна циментова замазка, усилена с фибри

Изравнителен слой: синтетично руло (геотекстил) S-Felt/W-Felt PP 500 до 800 g/m2

Водоплътна основа, съгласно сецификацията


Използвани продукти

Sikaplan WP 1100-15HL

Описание на продукта Sikaplan® WP 1100-15HL е хомогенна листова хидроизолационна мембрана с 0.6 mm сигнален слой, на базата на поливинилхлорид (PVC-P). Употреба:  Хидроизол...

научи повече