За контакти

Офис София
Тел. 0897/­849 484
sofia@bginsulation.com

Офис Варна
ПЗ „Метро”, ет.4 , офис №1
Тел. 0893/­357 165
varna@bginsulation.com

пълна информация ...

NophaDrain - Дренажна СИСТЕМА

Производител: ESHA XELLAS

ЗЕЛЕН ПОКРИВ: Дълготраен запас на вода; Идеална основа за растенията; Отличен дренажен капацитет.

ПРЕДИМСТВО: Предимството на NophaDrain е в комбинирането на няколко слоя - защитен (разделителен), дренажен и филтриращ, в един дренажен слемент.

  • Бърз, лесен за монтаж.
  • Развиване на NophaDrain означава инсталиране на три слоя наведнъж.
  • Изключително висока якост на натиск.
  • Гарантиран дренажен капацитет - 50 години.

СИСТЕМА ЕКСТЕНЗИВЕН ЗЕЛЕН ПОКРИВ: Системата на NophaDrain "Екстензивен зелен покрив" е проектирана за екстензивна растителност. За тази система се използва многофункционалният СЕ маркиран дренажен композит ND 4+1, който осигурява бързо оттичане на излишното количество вода и защитава хидроизолационната мембрана от механично увреждане. "Бутончетата" на дренажния копозит осигуряват допълнителен воден резервоар за растителността. Височината на цялата система "Екстензивен зелен покрив" на NophaDrain е малка, като започва от 70 мм и тегло от 100кг./кв.м. Теглото на системата може да бъде намалено на 50 кг./кв.м. чрез замяна на растителната среда (почвен слой или субстрат) със специално разработения водоабсорбиращ панел от минералната вата ND SM50.

СИСТЕМА ИНТЕНЗИВЕН ЗЕЛЕН ПОКРИВ: Интемзивната растителност изисква голямо количество вода. В системата на NophaDrain "Интензивен зелен покрив" водата се съхранява във водоабсорбиращи панели от минерална вата ND WSM50 и се усвоява от растенията по естествен път. Панелите играят роля и на предварителен филтър, когато вместо гранулиран субстрат за растителна среда се използва пръст. Водоабсорбиращите панели (водни резервоари) се поставят директно върху дренажния композит ND 4+1. Когато панелите се напоят от атмосферните води, излишното количество вода се отвежда чрез дренажния композит към водоприемниците, като по този начин дренажният композит предпазва растителната среда от наводняване. Дренажният композит ND 4+1 притежава по висока якост на натиск (> 700 кРа) и издържа на силното натоварване на интензивната растителност. Осигуряващата преплъзване и защита мембрана ND TSF100 се поставя между дренажния композит и хидроизолацията, като я предпазва постоянно от механични увреждания.

ПАРКИНГ-ПОКРИВ: Висока якост нанатиск; Отличен дренажен капацитет; Идеална защита на хидроизплацията.

HIPS вместо NDPE: Най- важният показател на дренажните мембрани е дренажния капацитет при дълъг период от време. Дренажните мембрани от полиетилен (HDPE) деформират при продължително натоварване. Това означава, че те не гарантират постоянен дренажен капацитет във времето. Затова NophaDrain се произвежда от полистирол (HIPS), който има отлична якост на натиск и химическа устойчивост към често срещаните вещества в почвата.

СИСТЕМА ПЕШЕХОДНА ЗОНА: Системата NophaDrain "Пешеходна зона" се използва при слабо натоварени пешеходни площадки и алеи.  Дренажният композит ND 220 осигурява бързото оттичане на излишната вода при силен дъжд. Гъвкавата настилка (паваж) се поставя върху подложен слой от едър пясък с дебелина 30-50 мм. За предпазване на хидроизолационната мембрана от статично и динамично натоварване под дренажния композит се поставя осигуряваща приплъзване мембрана ND TGF20, а при по- голямо натоварване - осигуряваща приплъзване и защита мембрана ND TSF100. Благодарение на отличния дренажен капацитет на дренажния композит ND 220 системата "Пешеходна зона" предпазва настилката в периоди на замръзване на водата. Системата може да се комбинира лесно с "Интензивен зелен покрив".

СИСТЕМА ПАРКИНГ-ПОКРИВ ЗА ЛЕКИ КОЛИ: Паркинг-покривите изискват система, предпазваща покривната конструкция и хидроизолационната мамбрана от увреждане от въздействието на автомобилния трафик. Силните натоварвания се абсорбират от осигуряващата приплъзване и защита мембрана ND TSF100 и високоякостния CE маркиран дренажен композит ND 620. Дренажният композит осигурява отлично дрениране на основата и предпазва пътната настилка от повдигане поради замръзване на подложния слой. Високата якост на натиск на дренажния композит ND 620 (> 850 кРа) и специалният тъкан геотекстил осигуряват възможност за уплътняване на основата в съответствие с най- добрите практики, гарантиращи стабилността на пътната настилка. Системата "Паркинг-покрив за леки коли" е преминала успешно всички тестове. Системата може да се комбинира лесно с "Интензивен зелен покрив".

СИСТЕМА ПАРКИНГ-ПОКРИВ ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ КОЛИ: Системата на NophaDrain "Паркинг-покрив за тежкотоварни коли" е преминала всички тестове в Техническия университет в Мюнхен. Трябва да се отбележи, че зоните за тежкотоварни камиони, противопожарни машини и други са подложени на изключително голямо динамично и статично натоварване. Високоякостният СЕ маркиран дренажен композит ND 620hd (> 1100 КРа) в комбинация с осигуряващата приплъзване и защита мембрана ND TSF100 предлагат отлична защита на хидроизолационната мембрана. Основата от трошен камък, която се полага директно върху дренажния композит може да се уплътни правилно, създавайки подходяща основа за павиращите елементи. Системата "Паркинг-покрив за тежкотоварни коли" може да се комбинира лесно с "Интензивен зелен покрив".