За контакти

Офис София
Тел. 0897/­849 484
sofia@bginsulation.com

Офис Варна
ПЗ „Метро”, ет.4 , офис №1
Тел. 0893/­357 165
varna@bginsulation.com

пълна информация ...

Teranap TP

Производител: SIPLAST

Съоръжения за съхраняване на вода
• Напоителни съоръжения: земни канали, бетонови канали, водопроводи,  водохранилища.
• Язовири, диги.
• Резервоари за питейна  вода.
• Противопожарни водни резервоари, спринклерни басейни.
• Компенсаторни  водни огледала.
• Езера за забавление, басейни за голф игрища.
• Развъдници  за риба.
Съхраняване на отпадна  вода, сметища
• За утаяване, проветряване,  пречистване.
• За промишлена отпадна  вода и утайки.
• За селскостопански отпадъци –
отвеждане  на отпадни  води.
• Сметища  за битови  отпадъци.
Резервоари и подземни инсталации
• Всякакви резервоари – фундаментни плочи, конструкции,  подземни паркинги.
 
• Тунели по метода ″cut and cover″, тръбопроводи от готови елементи, метрополитени.
• Заслони за граждански и военни цели


Използвани продукти

Teranap TP

Основни приложения:• Хидроизолация на тунели по метода“cut-and-cover” и тръбопроводи от готови елементи.• Хидроизолация на инсталации за екологична защита.Опи...

научи повече